Jste zde

Příčiny vzniku rakoviny

Nad rakovinou se dá zvítězit, pokud odstraníte příčiny, které ji způsobily.

Nedostatek životně důležitých mikroživin

Oproti minulosti dnes většinou lidé konzumují rafinovanou a živočišnou stravu, která vlivem průmyslového zpracování  všechny mikroživiny (vitamíny, enzymy, minerály, stopové prvky apod.) pozbyla, anebo jich obsahuje jen nepatrné množství. Dokonce i ovoce a zelenina v  supermarketech má v současné době až o 80% méně mikroživin, než měla před padesáti léty.

Dlouhodobý nedostatek mikroživin ve stravě pak způsobuje různé metabolické poruchy - např. biochemická reakce v organizmu neprobíhá správně nebo vůbec, neboť enzym (nebo vitamín, minerál apod.), který je pro biochemickou reakci nezbytný, chybí. V důsledku toho vznikají různá metabolická poškození a překročí-li určitou mez, nastává postupné zhroucení organizmu, včetně imunitního systému. Důsledkem je pak závažná civilizační choroba, v tom nejhorším případě rakovina.

Základní příčinou rakoviny je dlouhodobá konzumace živočišných a průmyslově vyráběných potravin, které místo mikroživin, obsahují aditiva (většinou nepřirozené, cizí chemické látky)

Další příčiny rakoviny:

Acidóza - překyselení organizmu
Hypoxie - nedostatek kyslíku v buňkách

V překyseleném organizmu se velmi dobře množí veškeré nepřátelské bakterie, viry, plísně i zhoubné buňky. Překyselené prostředí také omezuje buněčné dýchání.

„Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“
MUDr. Otto Heinrich Warburg (1883-1970) obdržel Nobelovu cenu za objevení základní příčiny vzniku rakoviny.

Zdravé buňky žijí v zásaditém prostředí bohatém na kyslík. Nádorové buňky žijí v kyselém prostředí chudém na kyslík.

Překyselení vzniká především  z průmyslově vyrobených potravin, z povrchního dýchání, z žádné či naopak z přílišné fyzické aktivity a ze stresu.

Vysoká hladina homocysteinu


Pokud homocystein v organizmu překročí určitou koncentraci, stává se pro něj silně toxický. Jeho toxicita ničí především enzymy, na jejichž funkčnosti jsou plně závislé biochemické děje. K nápravě těchto dějů je potřeba do organizmu dodat nejen již zmiňované mikroživiny, ale je také potřeba snížit homocystein k hranici absolutní bezpečnosti 6,4 μmol/l.
Homocystein také podporuje vznik volných radikálů a spolupodílí se na celkovém překyselení organizmu. Je spolupříčinou vzniku nejen rakoviny, ale i dalších civilizačních onemocněních, především kardiovaskulárního (oběhového) systému.

Proto je nutné si nechat změřit homocystein ještě před zahájením podpůrné léčby rakoviny.

Nadměrné množství volných radikálů

Dlouhodobý stres