Jste zde

Příčiny

Podle alternativních lékařů se rakovina nemusí vrátit, pokud odstraníte příčiny, které ji způsobily.

PŘÍČINY VZNIKU RAKOVINY

1.) Nedostatek životně důležitých mikroživin

Oproti minulosti dnes většinou lidé konzumují rafinovanou a živočišnou stravu, která vlivem průmyslového zpracování  všechny mikroživiny (vitamíny, enzymy, minerály, stopové prvky apod.) pozbyla, anebo jich obsahuje jen nepatrné množství. Dokonce i ovoce a zelenina v  supermarketech má v současné době až o 80% méně mikroživin, než měla před padesáti léty.

Dlouhodobý nedostatek mikroživin ve stravě pak způsobuje různé metabolické poruchy - např. biochemická reakce v organizmu neprobíhá správně nebo vůbec, neboť enzym (nebo vitamín, minerál apod.), který je pro biochemickou reakci nezbytný, chybí. V důsledku toho vznikají různá metabolická poškození a překročí-li určitou mez, nastává postupné zhroucení organizmu, včetně imunitního systému. Důsledkem je pak závažná civilizační choroba, v tom nejhorším případě rakovina.

2.) Nadbytek toxických látek

Oproti minulosti, je organizmus toxikován obrovským množstvím průmyslových toxinů. Jenom 60 % herbicidů, 90 % fungicidů a 30 % insekticidů je rakovinotvorných nebo způsobují nervové a vývojové poruchy. A co potom polychlorované bifenyly, ftaláty, dioxiny, těžké kovy, mikroplasty, sloučeniny chlóru, umělá sladidla, aditiva, růstové hormony, antibiotika…

Hlavní příčinou rakoviny je dlouhodobá konzumace živočišných a průmyslově vyráběných potravin, které místo mikroživin, obsahují chemické jedovaté látky.

3.) Acidóza - překyselení organizmu

4.) Hypoxie - nedostatek kyslíku v buňkách

V překyseleném organizmu se velmi dobře množí veškeré nepřátelské bakterie, viry, plísně i zhoubné buňky. Překyselené prostředí také omezuje buněčné dýchání.

„Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“
MUDr. Otto Heinrich Warburg (1883-1970) obdržel Nobelovu cenu za objevení základní příčiny vzniku rakoviny

Zdravé buňky žijí v zásaditém prostředí bohatém na kyslík. Nádorové buňky žijí v kyselém prostředí chudém na kyslík.

Překyselení vzniká především  z průmyslově vyrobených potravin, z povrchního dýchání, z žádné či naopak z přílišné fyzické aktivity a ze stresu.

5.) Nadměrné množství volných radikálů

6.) Dlouhodobý stres

7.) Psychosomatické příčiny

8.) Vysoká koncentrace homocysteinu

  

Chcete vědět, jak léčí rakovinu na zahraničních klinikách, které mohou oficiálně používat i alternativní metody léčby?

 

 

Chcete vědět jak odstraňují příčiny onkologického onemocní u svých pacientů lékaři přírodní medicíny?

Objednejte si kurz "Jak na rakovinu podle lékařů přírodní medicíny".